انجمن علوم مدیریت ایران، بخش علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی را برگزار می کند

انجمن علوم مدیریت ایران، بخش علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی را برگزار می کند طی سالهای اخیر کنفرانس بین‌المللی مدیریت در دو بخش علمی کاربردی و علمی پژوهشی برگزار شده است. تمرکز بخش علمی پژوهشی کنفرانس بر ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران حوزه

فراخوان ارسال تجارب مدیریتی

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان تجارب مدیریتی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت  اعلام گردید.از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه ی تجربه ی مدیریتی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر